Zasady i Warunki

Witamy na TraveltoAthens.EU!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulacje korzystania ze Strony Internetowej TraveltoAthens.EU, znajdującej się pod adresem www.traveltoathens.eu.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z TraveltoAthens.EU, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów ma zastosowanie następująca terminologia: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Spółki. „Firma”, „Nasi”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu holenderskiemu. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, z użyciem wielkich liter i/lub on/ona, jest traktowane jako wymienne i dlatego odnosi się do tego samego.

TraveltoAthens.eu ma na celu dostarczanie przydatnych informacji podróżnym odwiedzającym Ateny w Grecji oraz promowanie firm i organizacji.

TraveltoAthens.eu nie sprzedaje bezpośrednio podróżnym żadnych usług i nie prosi odwiedzających o dodanie szczegółów płatności na stronach witryny. Jednakże promuje i jest powiązana z biurami podróży, które świadczą usługi turystyczne, takie jak – i nie wyłącznie – zakwaterowanie, bilety lotnicze, bilety promowe, wycieczki, wyżywienie, wypoczynek i ogólnie usługi sektora turystycznego. Określone firmy są wyłącznie wiarygodne pod względem jakości świadczonych usług i obsługi informacji o płatnościach.

Obrazy zawarte na stronach TraveltoAthens.eu to obrazy będące własnością właściciela witryny, obrazy zakupione za pośrednictwem usług obrazów stockowych (takich jak Shutterstock), obrazy dostarczone przez promowane firmy lub organizacje oraz obrazy dostępne bezpłatnie na stronie Internet. Jeśli uważasz, że TraveltoAthens.eu zawiera treści, które naruszają Twoją własność literacką/prawa autorskie, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail z podaniem treści, których jesteś właścicielem. Jeżeli okaże się, że został on błędnie dodany na TraveltoAthens.EU, zostanie on natychmiast usunięty.

TraveltoAthens.eu zbiera informacje za pomocą plików cookie w celu promowania powiązanych treści/reklam wśród osób odwiedzających witrynę. Informacje są udostępniane stronom trzecim, takim jak dostawcy reklam i informacji statystycznych. Tacy dostawcy to Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Linkwise, Booking.com, Agoda, Conversion Junction. Ponadto informacje statystyczne są śledzone przez motywy i wtyczki WordPress, które są wykorzystywane do rozwoju witryny.

Ciasteczka

Stosujemy pliki cookies. Wchodząc na stronę TraveltoAthens.EU, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności TraveltoAthens.EU.

Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookies, które umożliwiają funkcjonowanie określonych obszarów i ułatwiają osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, TraveltoAthens.EU i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów dostępnych na TraveltoAthens.EU. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp na stronie TraveltoAthens.EU do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Opublikuj ponownie materiały z TraveltoAthens.EU
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z TraveltoAthens.EU
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały z TraveltoAthens.EU
 • Redystrybuuj treści z TraveltoAthens.EU

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. TraveltoAthens.EU nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii TraveltoAthens.EU, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo TraveltoAthens.EU nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie internetowej.

TraveltoAthens.EU zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych materiałów oszczerczych, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz TraveltoAthens.EU niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania wszelkich Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; I
 • Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe; I
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak TraveltoAthens.EU; oraz d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres TraveltoAthens.EU. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz prowadzić łącze do naszej Witryny oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; Lub
 • Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest powiązany; Lub
 • Użycie innego opisu naszej Strony internetowej, do której prowadzą linki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Niedozwolone jest wykorzystywanie logo TraveltoAthens.EU ani innych dzieł sztuki do celów łączenia w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Ramki

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno Państwu tworzyć wokół naszych Stron internetowych ramek, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami pojawiającymi się w Twojej Witrynie. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się żadne linki, które można zinterpretować jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie Praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych warunków i zasad dotyczących linków. Łącząc się stale z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna będzie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub
 • wykluczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz zawarte w niej informacje i usługi są bezpłatne, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

TraveltoAthens.EU jest częścią przedsiębiorstwa działającego w Grecji, które podlega greckiemu ustawodawstwu. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na to, że sądy w Atenach w Grecji będą miały jurysdykcję w każdej sprawie prawnej.

Jest to automatyczne tłumaczenie tekstu angielskiego, które zostało stworzone dla Twojej wygody. Tekst prototypowy pokazany jest w angielskiej wersji serwisu, w przypadku jakichkolwiek różnic obowiązujący jest tekst w języku angielskim.