Všeobecné Obchodní Podmínky

Vítejte na TraveltoAthens.EU!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek TraveltoAthens.EU, které se nacházejí na adrese www.traveltoathens.eu.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání TraveltoAthens.EU, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny termíny odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta s ohledem na poskytování služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

TraveltoAthens.eu si klade za cíl poskytovat užitečné informace cestujícím, kteří navštíví město Atény v Řecku, a propagovat společnosti a organizace.

TraveltoAthens.eu neprodává žádné služby přímo cestujícím a nebude žádat návštěvníky, aby přidali své platební údaje na webové stránky. Podporuje však cestovní kanceláře, které poskytují cestovní služby, jako je – a nikoli výhradně – ubytování, letenky, lístky na trajekt, zájezdy, stravování, volný čas a obecně služby v odvětví cestovního ruchu, a je s nimi spojen. Konkrétní společnosti jsou výhradně spolehlivé, pokud jde o kvalitu poskytovaných služeb a zpracování platebních údajů.

Obrázky, které jsou zahrnuty na stránkách TraveltoAthens.eu, jsou obrázky vlastněné vlastníkem webu, obrázky zakoupené prostřednictvím obrázkových služeb (jako je Shutterstock), obrázky poskytnuté propagovanými společnostmi nebo organizacemi a obrázky, které jsou zdarma dostupné na Internet. Pokud se domníváte, že TraveltoAthens.eu zahrnuje obsah, který porušuje vaše literární vlastnictví/autorská práva, kontaktujte nás e-mailem a uveďte obsah, který vlastníte. Pokud se prokáže, že byly falešně přidány do TraveltoAthens.EU, budou okamžitě odstraněny.

TraveltoAthens.eu shromažďuje informace pomocí souborů cookie za účelem propagace souvisejícího obsahu/reklamy pro návštěvníky webu. Informace jsou sdíleny s třetími stranami, jako jsou poskytovatelé reklam a statistických informací. Takovými poskytovateli jsou Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Linkwise, Booking.com, Agoda, Conversion Junction. Statistické informace jsou také sledovány tématy a pluginy WordPress, které se používají pro vývoj webu.

Soubory cookie

Využíváme cookies. Vstupem na TraveltoAthens.EU jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů TraveltoAthens.EU.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webová stránka používá soubory cookie k tomu, aby umožnila funkčnost určitých oblastí a usnadnila tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, TraveltoAthens.EU a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na TraveltoAthens.EU. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z TraveltoAthens.EU pro vaše osobní použití, na které se vztahují omezení stanovená v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál z TraveltoAthens.EU
 • Prodávejte, půjčujte nebo licencujte materiál od TraveltoAthens.EU
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z TraveltoAthens.EU
 • Redistribuujte obsah z TraveltoAthens.EU

Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části této webové stránky nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webové stránky. TraveltoAthens.EU nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory TraveltoAthens.EU, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese TraveltoAthens.EU odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů. na tomto webu.

TraveltoAthens.EU si vyhrazuje právo monitorovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí
 • Komentáře nebudou použity k vymáhání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete společnosti TraveltoAthens.EU nevýhradní licenci k používání, reprodukování, úpravě a opravňujete ostatní k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinking na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Celosystémové akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • komunitní weby dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci TraveltoAthens.EU; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na TraveltoAthens.EU. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naše webové stránky takto:

 • používáním našeho názvu společnosti; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na kterou je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.

Žádné použití loga TraveltoAthens.EU nebo jiného uměleckého díla nebude povoleno k propojení bez licenční smlouvy na ochrannou známku.

LIvesla

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto smluvní podmínky a jejich zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našeho webu

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovídat nebo vám přímo odpovídat.

Nezaručujeme správnost informací na této webové stránce, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo že materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
 • vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

TraveltoAthens.EU je součástí podniku působícího v Řecku, který podléhá řecké legislativě. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že v jakékoli právní záležitosti budou mít jurisdikci soudy v Aténách v Řecku.

Toto je automatický překlad anglického textu, který byl vytvořen pro vaše pohodlí. Prototypový text je zobrazen v anglické verzi webu a v případě jakýchkoliv rozdílů je platný anglický text.