Правила и Условия

Добре дошли в TraveltoAthens.EU!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на TraveltoAthens.EU, намиращ се на адрес www.traveltoathens.eu.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате TraveltoAthens.EU, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“ се отнасят за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и предмет на преобладаващото законодателство на Холандия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

TraveltoAthens.eu има за цел да предостави полезна информация на пътуващите, посещаващи град Атина, Гърция, и да популяризира компании и организации.

TraveltoAthens.eu не продава никаква услуга директно на пътуващите и няма да иска от посетителите да добавят данните си за плащане на страниците на уебсайта. Въпреки това, той популяризира и е свързан с туристически компании, които предоставят туристически услуги, като – и не само – настаняване, самолетни билети, билети за ферибот, обиколки, заведения за хранене, свободно време и като цяло услуги в туристическия сектор. Конкретните компании са изключително надеждни за качеството на предоставяната услуга и за обработката на информацията за плащане.

Изображенията, които са включени в страниците на TraveltoAthens.eu, са изображения, собственост на собственика на уебсайта, изображения, закупени чрез услуги за стокови изображения (като Shutterstock), изображения, предоставени от популяризираните компании или организации и изображения, които са достъпни безплатно на интернет. Ако смятате, че TraveltoAthens.eu включва съдържание, което нарушава вашата литературна собственост/авторски права, моля, свържете се с нас по имейл, като посочите съдържанието, което притежавате. Ако се докаже, че е бил неправилно добавен в TraveltoAthens.EU, той ще бъде премахнат незабавно.

TraveltoAthens.eu събира информация чрез използването на бисквитки, за да популяризира свързано съдържание/реклами на посетителите на уебсайта. Информацията се споделя с трети страни, като например доставчиците на реклами и статистическа информация. Такива доставчици са Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Linkwise, Booking.com, Agoda, Conversion Junction. Освен това статистическата информация се проследява от темите и добавките на WordPress, които се използват за разработването на уебсайта.

Кукис

Използваме използването на бисквитки. С достъпа до TraveltoAthens.EU вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на TraveltoAthens.EU.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, TraveltoAthens.EU и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на TraveltoAthens.EU. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от TraveltoAthens.EU за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Не трябва:

 • Повторно публикуване на материал от TraveltoAthens.EU
 • Продайте, наемайте или сублицензирайте материали от TraveltoAthens.EU
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от TraveltoAthens.EU
 • Преразпределяне на съдържание от TraveltoAthens.EU

Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. TraveltoAthens.EU не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на TraveltoAthens.EU, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, TraveltoAthens.EU не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт.

TraveltoAthens.EU си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Правила и условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото вие предоставяте на TraveltoAthens.EU неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
 • Акредитирани бизнеси в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
 • dot.com общностни сайтове;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятни за себе си или за нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (c) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на TraveltoAthens.EU; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до TraveltoAthens.EU. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на TraveltoAthens.EU или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и правилата за свързване по всяко време. С непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Опровержение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 • ограничаване на наши или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • изключваме нашите или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (b) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при правонарушение и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.

TraveltoAthens.EU е част от бизнес, работещ в Гърция, който е подчинен на гръцкото законодателство. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате, че съдилищата в Атина, Гърция, ще имат юрисдикция по всякакви правни въпроси.

Това е автоматичен превод на английски текст, който е създаден за ваше удобство. Текстът на прототипа е показан в английската версия на уебсайта и в случай на разлика валидният е английският текст.